سه شنبه 8آبان :قیصر امین پور شاعر ایرانی درگذشت

    نمی دانم چرا امروز به یاد گلها همه آفتاب گردانند افتادم  . Google را باز کردم    ...

    این نصیبم شد :  

    سه شنبه 8آبان :قیصر امین پور شاعر ایرانی درگذشت

       ... راستی باز هم می توانم 

 


    بار دیگر از این پله ها


    خسته


    بالا بیایم


    تا تو را لحظه یی بی تعارف


    روی آن صندلی های چوبی


    با همان خنده بی تکلف ببینم ؟


    بهترین لحظه ها...


    لحظه هایی که در حلقه کوچک ما


    قصه از هر که و هر کجای زمین و

زمان بود


    قصه عاشقان بود


    راستی


    روزهای سه شنبه


    پایتخت جهان بود!

 

 

                                                              ///////////    روحش شاد   //////////

/ 14 نظر / 8 بازدید