هوهوچی چی هوهو چی چی

نمی بینی که کله م شده قطار گوش بکن:

هوهوچی چی هوهو چی چی

بازم میگه بی خیال!دردُ فراموش بکن

هوهوچی چی هو هو چی چی

شمع /گل /پروانه/لیلا دیوونه س هنوز

تولد مجنونه شمع هارو خاموش بکن

هوهو چی چی هی هی چی چی

هیچی پوچی

/ 1 نظر / 7 بازدید