تا شقایق هست زندگی باید کرد

تا شقایق هست زندگی باید کرد

مرگ مثل یک شوخی میآید و نمیدانی باید به حال خودت بخندی یا بگریی

 

به همکلاسی مهربانم :آزاده محمدی با یاد سالهایی دور 

 

روی این نیمکت که حالا نیست یاد تو یک گل محمدی است

به قشنگی موی قرمز تو به هوای خوش مجردی است

به هوایی که برنمیگردد هیچش از خنده ها و شوخی هات

مثل ده سال پیش توی کلاس روزهایی که دیر آمدی است

حالمان را نگیر دختر خوب ! تو نمیخواستی عروسی من

فیلمبردار باشی از اول ؟نه ! جواب بدی من بدی است ؟

در حضور و غیاب جای تو یک دقیقه سکوت می آید

نمره ی انضباطت از امروز هر چه از زندگی بلد شدی است

میروم مدرسه که بنویسم روی تخته دوباره از سهراب

بنویسم که تا شقایق هست سرطان یک گیاه مبتدی است

روی این نیمکت که حالا نیست یک نفر بوده هست خواهد بود

یاد او مثل یک گل سرخ است مثل آزاده ی محمدی است

/ 66 نظر / 9 بازدید