نظر به وا شدن قفل آسمان دارد

نظر به وا شدن قفل آسمان دارد

گل بهار که در پشت چشمهای من است

اگر چه خیره به سقف است این دو چشم سپید

هر آنچه دیده مگر غیر مرده و کفن است ؟

/ 1 نظر / 20 بازدید
مسعود

بي‌آن‌که ديده بيند، در باغ احساس مي‌توان کرد در طرح ِ پيچ‌پيچ ِ مخالف‌سرای باد ياءس ِ موقرانه‌ی برگي که بي‌شتاب بر خاک مي‌نشيند. سایت خوبی دارین اگر وقت گرديد به اين سايت زير که سايت يکي از رفيقام هستش سري بزنيد . http://www.shaman111.persianblog.ir