بوی آدمیزاد میاد !

تمام قتل های زنجیره ای
به گردن زنی ست که
از پشت ویترین طلا فروشی
تنها به یک گل  زرد اشاره کرد
- بو بکش !
-دلم یه گردنبند می خواد که خیلی سنگین باشه!
وقتی می ندازمش گردنم
همچین یه حس خفگی بهم دست بده,
بعد ش هم مثل ویرجینیا وولف
جیبامو پر از سنگ کنم و
دلو بزنم به دریا!
اون وقت روزنامه ها بنویسن:
داغ اون زنجیره به دلش موند !
- بوی آدمیزاد میاد !
 
اسما.شارجه.هجده دسامبر دو هزار و دوازده
/ 8 نظر / 11 بازدید