سلام روح عزیز !

جاءالحق و ذهب الباطل را

فوت میکنم به تلوزیون

می چسبم به در !

-

سلام روح عزیز !

ببین !

 من هم مثل تو بلدم روی  آزادی خودم کله معلق بزنم

اصلا خودم روی همین میگرنم هر شب دارم جشن می گیرم

جن ها و پری ها

همزیستی مسالمت  آمیز با قصه ها

 آدم  توی جمع مان نیست, ها ها !

بپر توی حدقه ام !

بیرون بیا از هولم !

جیغ بزن از ترسم __تو جیغ بزن من می رقصم

-

خانه ی من یک دموکراسی لم یلد و لم یولد است

دو اتاق دارم

صد ها در

یکی از اتاق ها را   مبله کرده ام  

دیگری را    آلزایمر  آویز کرده ام از سقف

ولی تو از  هر  جا دوست داری به من نگاه کن !

-

ظهری ,سر قافیه هایم را بریدم

تا ساکت شدم

ده ثانیه

ده دقیقه

ده ساعت

هر چه بیشتر می شمارم به عاشورا نزدیک تر میشوم

اینجا که ایستاده ای نیز طبقه دهم است !

و فکر نکن اینجا صدای زوزه ی گرگ نمی اید

ترسیدی ؟

روح عزیز من !

از دماغم که بیرون زدی

دنیا را قشنگ تر ببین !

 

 

شارجه -

 

/ 34 نظر / 7 بازدید