الرّحمن

 

الرّحمن

 

دوشنبه بود که افتاد ناگهان در کاج

پرنده در تب و تاب پرندگان در کاج

 

به شکل خستگی ابر، بعد باران بود

گرفت دست به دامان آسمان در کاج

 

تکاند حجم خودش را وزید مثل نسیم

به شاخ و برگ نوا داد مهربان در کاج

 

خوشا پرنده که راهی به آسمان دارد

 خوشا پرنده که می سازد آشیان در کاج

  

صدای ممتد گنجشک های همسایه

سرود سبحان الله همزمان در کاج

 

و می شنیدم که برگ ها به هم گفتند:

بایّ آلاء رب... تکذبان در باد

 

 


 

 

 

 


 

/ 50 نظر / 16 بازدید